Rok szkolny 2020/21

Uprzejmie informuję, że zajęcia językowe w nowym roku szkolnym rozpoczną się w poniedziałek 5 października 2020 i będą prowadzone w okolicznościach  wynikających z trwającej pandemii COVID-19. Szczegóły znajdą Państwo w zakładce 'Regulamin'.


Uczniowie, uczestniczący w zajęciach w minionym roku szkolnym będą mieli pierwszeństwo przy kwalifikacji do grup językowych na kolejny rok. Nowi uczniowie będą mieli możliwość przystąpienia do zajęć stosownie do wolnych miejsc w grupach kontynuujących naukę lub według kolejności zgłoszeń do nowych grup.


Wszystkich zainteresowanych dalszymi szczegółami zapraszam do kontaktu telefonicznego na numer tel. 59 843 03 62 lub kom. 510 482 593.

                                                                                                          Andrzej Kurach