Miło mi poinformować, że zasadnicza część rekrutacji do zajęć w PERFECT STUDIO na rok szkolny 2019/2020 osiągnęła pomyślny finał.

Powyższe oznacza, że pozostające jeszcze na nowy rok szkolny pojedyncze wolne miejsca w niektórych grupach językowych będą przyznawane według kolejności zgłoszeń.

Dziękuję wszystkim uczniom i ich rodzicom za wybór mojej oferty nauki języka angielskiego, co sprawia, że rok szkolny 2019/2020 będzie 29-tym rokiem - prowadzonej przeze mnie - nieprzerwanej działalności edukacyjnej.

Zainteresowanych bliższymi szczegółami, zapraszam w czasie wakacji do kontaktu telefonicznego – najchętniej SMS na kom. 510 482 593.

 Przez większość czasu będę też dostępny pod telefonem stacjonarnym 59 843 03 62 oraz kom. 507 662 989

                                                                                                          Andrzej Kurach