Perfect Studio jest jedną z pierwszych prywatnych szkół nauki języka angielskiego w Słupsku, gdzie działam nieprzerwanie od września 1991 roku. Moi pierwsi uczniowie to dzisiaj już osoby dorosłe, które z zaufaniem wypływającym z własnych doświadczeń powierzają mi kształcenie swoich dzieci i rekomendują nowym słuchaczom. 
 
W swojej aktualnej ofercie mam język angielski od pierwszej klasy szkoły podstawowej do matury w połączeniu z najpopularniejszymi certyfikatami Cambridge University - FCE & CAE. Uczę również dorosłych według indywidualnie dobieranych programów.
 
Moje credo w podejściu do nauki języka obcego to stale motywowany uczeń i wspierający go w językowym treningu życzliwy, a jednocześnie wymagający nauczyciel. Doceniam nowości mające pomagać w efektywnej nauce języków obcych. Nie znajduję jednak wśród licznych wynalazków żadnego, który pozwala wyłączyć z procesu dydaktycznego znającego dobrze swoje rzemiosło nauczyciela i co jest odwiecznym marzeniem wielu uczniów, ich własnej pracy.
 
 
Andrzej Kurach