Misja
Misją Perfect Studio jest efektywne nauczanie języka angielskiego umożliwiające słuchaczom osiągnięcie osobistych celów edukacyjnych oraz zawodowych.  

 

Realiziowane zasady i wartości
Perfect Studio realizując swoją misję, dąży do zapewniania najwyższej jakości świadczonych usług edukacyjnych. Z tego powodu działalność Perfect Studio oparta jest na zbiorze zasad i wartości, do których zalicza się: 

Orientację na Klienta – kierując się wyborem programu nauczania podstawowym kryterium są potrzeby i predyspozycje uczniów. 

Długofalowość – rozpoczynając naukę języka angielskiego w Perfect Studio słuchaczom oferowany jest wieloletni plan osiągnięcia kompetencji językowych na pożądanym przez nich poziomie. 

Doskonałość w organizacji zajęć – efektywne nauczanie języka angielskiego możliwe jest dzięki:

· Rzetelności – w Perfect Studio wymagania stawiane są nie tylko uczniom, lecz przede wszystkim nauczycielowi.

· Kameralności zajęćPerfect Studio realizuje proces nauczania wyłącznie w małych grupach, dzięki czemu możliwe jest poświęcenie każdemu uczestnikowi niezbędnej przez nauczyciela uwagi.

· Stałemu motywowaniu – odwołując się do szerokiego wachlarza technik edukacyjnych odpowiednich dla wieku słuchaczy oraz reprezentowanego poziomu kompetencji, a także wskazując na praktyczne aspekty nabywanych umiejętności językowych, zajęcia zyskują formę, która pozostaje atrakcyjna przez cały czas trwania kursu. 

Komunikację – uczestnicy, a w przypadku uczących się dzieci ich rodzice, mogą zawsze liczyć na odpowiedź w kwestiach dotyczących realizowanego programu nauczania. 

Transparentność – wszelkie istotne z punktu widzenia uczniów informacje umieszczane są na stronie internetowej lub przekazywane w trakcie prowadzonych zajęć. 

Wsparcie na ścieżce kariery – uczestnicy kursów organizowanych w Perfect Studiootrzymują certyfikaty ukończenia kursu, szczegółowe oceny zdobytych kompetencji językowych oraz indywidualne rekomendacje mogące stanowić cenny atut na ścieżce edukacyjnej i zawodowej. 

Stałość reguł – cena oraz program kursu pozostają niezmienne w ciągu roku szkolnego.