Strategicznym celem końcowym tego etapu nauki jest uzyskanie przez ucznia umiejętności skutecznego posługiwania się językiem obcym w mowie i piśmie z zachowaniem elementarnych zasad poprawności formalnej.

Osiągane jest to na drodze systematycznego rozwijania poszczególnych sprawności językowych: mówienia, pisania, czytania i słuchania ze zrozumieniem w korespondencji z usystematyzowaniem wiedzy ucznia na temat ogólnych mechanizmów funkcjonowania języka.

Istotnym elementem pracy nad opanowaniem języka obcego stają się zadania prowadzące do wzrostu roli samokształcenia i umiejętności korzystania z intuicji językowej w zetknięciu z pozapodręcznikowymi sytuacjami: wakacyjne wyjazdy zagraniczne, prasa, książki oraz radio i telewizja w języku angielskim.

 

  • 124 godziny lekcyjne w roku szkolnym,
  • spotkania 2 x w tygodniu po 90 min.,

 
Szczegółowy cennik
dla kursów 124-godzinnych, dwusemestralnych 

Liczba słuchaczy w grupie

Cena za semestr nauki

 4  930 zł
 5  840 zł
 6-8  750 zł 
 9  690 zł
 10  630 zł

 

 Harmonogram płatności (dla grupy 6-8 osobowej)

 

 I rata  20.09 - 10.10.2017 r. 375 zł
 II rata  5-15.12.2017 r. 375 zł
 III rata  5-15.03.2018 r. 375 zł 
 IV rata  5-15.05.2018 r. 375 zł