Ukształtowanie u ucznia elementarnych nawyków językowych, w obszarze najbardziej typowych sytuacji codziennych.

Nauka opiera się na wykorzystaniu naturalnych dla tego wieku zdolności naśladowczych i chęci udziału w zabawie, do której swoistą przepustką jest aktywny udział w odpowiednio prowadzonych zajęciach. Program zajęć w pełni odpowiada wymogom szkolnym.
 
  • 82 godziny lekcyjne w roku szkolnym,
  • spotkania 2 x w tygodniu po 60 min.,

 
Szczegółowy cennik
dla kursów 82-godzinnych, dwusemestralnych 

Liczba słuchaczy w grupie

Cena za semestr nauki

 4  800 zł
 5  700 zł
 6-8  600 zł 
 9  570 zł
 10  535 zł

 

Harmonogram płatności (dla grupy 6-8 osobowej)

 I rata  20.09 - 10.10.2017 r. 300 zł
 II rata  5-15.12.2017 r. 300 zł
 III rata  5-15.03.2018 r. 300 zł
 IV rata  5-15.05.2018 r. 300 zł