Stopniowe przechodzenie od prostych algorytmów językowych w mowie do wykształcania umiejętności formułowania bardziej samodzielnych wypowiedzi.

Praca nad redagowaniem własnych tekstów pisemnych oparta jest o wykorzystywanie stosownych szablonów. Zwiększeniu ulega zakres zadań i roli pracy własnej uczniów, adekwatnie do postępującego rozwoju ogólnych umiejętności uczniowskich wynikających z ich awansu szkolnego.

  • 82 godziny lekcyjne w roku szkolnym,
  • spotkania 2 x w tygodniu po 60 min.

Szczegółowy cennik
dla kursów 82-godzinnych, dwusemestralnych 

Liczba słuchaczy w grupie

Cena za semestr nauki

 4  800 zł
 5  700 zł
 6-8  600 zł 
 9  570 zł
 10  535 zł

 

Harmonogram płatności (dla grupy 6-8 osobowej)


 I rata  20.09 - 10.10.2017 r. 300 zł
 II rata  5-15.12.2017 r. 300 zł
 III rata  5-15.03.2018 r. 300 zł
 IV rata  5-15.05.2018 r. 300 zł