Strategicznym celem końcowym tego etapu nauki jest uzyskanie przez ucznia umiejętności skutecznego posługiwania się językiem obcym w mowie i piśmie z zachowaniem elementarnych zasad poprawności formalnej co powinno gwarantować bardzo dobre wyniki na końcowym egzaminie z języka angielskiego u absolwenta szkoły podstawowej.

Osiągane jest to na drodze systematycznego rozwijania poszczególnych sprawności językowych: mówienia, pisania, czytania i słuchania ze zrozumieniem w korespondencji z usystematyzowaniem wiedzy ucznia na temat ogólnych mechanizmów funkcjonowania języka.

Istotnym elementem pracy nad opanowaniem języka obcego stają się zadania prowadzące do wzrostu roli samokształcenia i umiejętności korzystania z intuicji językowej w zetknięciu z poza podręcznikowymi sytuacjami: wakacyjne wyjazdy zagraniczne, prasa, książki oraz radio i telewizja w języku angielskim.

  • 120 godzin lekcyjnych w roku szkolnym,
  • spotkania 2 x w tygodniu po 90 min.

 

Szczegółowy cennik 2019/20 
dla kursów 60 x 90 min = 120 godzin lekcyjnych

Liczba uczniów w grupie

Cena za rok szkolny

Wysokość raty

 6  2500 zł (2375 zł)   625 zł
 7  2140 zł (2033 zł)  535 zł
 8  1860 zł (1767 zł)  465 zł
 9  1660 zł (1577zł)  415 zł
 10  1500 zł (1425 zł)  375 zł
 11  1420 zł (1349 zł)  355 zł

 () - w nawiasie podano cenę przy dokonaniu jednorazowej opłaty z góry

Harmonogram płatności w ratach

 I rata  1.10-5.10.2019 r.
 II rata  1-5.12.2019 r.
 III rata  1-5.03.2020 r.
 IV rata  1-5.05.2020 r.