Doskonalenie znajomości języka angielskiego wyniesionej z wcześniejszych etapów kształcenia. Intensywny i wszechstronny trening języka, równolegle w formach przewidzianych dla zadań maturalnych i technik sprawdzania poziomu opanowania poszczególnych sprawności językowych dla osób przystępujących do egzaminów na certyfikaty Cambridge University, dających gwarancję na bardzo dobry wynik maturalny z równoczesnym przygotowaniem do uzyskania certyfikatu FIRST CERTIFICATE in ENGLISH.
 
Rozbudowany pakiet ćwiczeń konwersacyjnych ukierunkowany na umiejętność radzenia sobie w pełnym spektrum sytuacji, dla których kluczem jest w miarę biegła znajomość języka obcego, przekształcająca tenże z ‘obcego’ w język ‘drugi’ obok języka ojczystego. W ramach tego konsekwentne eliminowanie pozostałości tzw. 'kalki językowej' i 'podwójnego myślenia' u użytkownika języka obcego. Doprowadzenie do czysto nawykowego posługiwania się językiem w mowie i precyzyjnego użycia go dla potrzeb redagowania wypowiedzi pisemnych.
  • 120 godzin lekcyjnych w roku szkolnym,
  • spotkania 2 x w tygodniu po 90 min.

 

Szczegółowy cennik 2019/20 
dla kursów 60 x 90 min = 120 godzin lekcyjnych

Liczba uczniów w grupie

Cena za rok szkolny

Wysokość raty

 6  2500 zł (2375 zł)   625 zł
 7  2140 zł (2033 zł)  535 zł
 8  1860 zł (1767 zł)  465 zł
 9  1660 zł (1577zł)  415 zł
 10  1500 zł (1425 zł)  375 zł
 11  1420 zł (1349 zł)  355 zł

 () - w nawiasie podano cenę przy dokonaniu jednorazowej opłaty z góry

Harmonogram płatności w ratach

 I rata  1.10-5.10.2019 r.
 II rata  1-5.12.2019 r.
 III rata  1-5.03.2020 r.
 IV rata  1-5.05.2020 r.