Doskonalenie znajomości języka angielskiego wyniesionej z wcześniejszych etapów kształcenia. Intensywny i wszechstronny trening języka, równolegle w formach przewidzianych dla zadań maturalnych i technik sprawdzania poziomu opanowania poszczególnych sprawności językowych dla osób przystępujących do egzaminów na certyfikaty Cambridge University.
 
Konsekwentne eliminowanie pozostałości tzw. 'kalki językowej' i 'podwójnego myślenia' u użytkownika języka obcego. Doprowadzenie do czysto nawykowego posługiwania się językiem w mowie i precyzyjnego użycia go dla potrzeb redagowania wypowiedzi pisemnych.

 

  • 124 godziny lekcyjne w roku szkolnym,
  • spotkania 2 x w tygodniu po 90 min.,

 

Szczegółowy cennik
dla kursów 124-godzinnych, dwusemestralnych 

Liczba słuchaczy w grupie

Cena za semestr nauki

 4  930 zł
 5  840 zł
 6-8  750 zł 
 9  680 zł
 10  630 zł

 

 Harmonogram płatności (dla grupy 6-8 osobowej)

 I rata  20.09 - 10.10.2017 r. 375 zł
 II rata  5-15.12.2017 r. 375 zł
 III rata  5-15.03.2018 r. 375 zł 
 IV rata  5-15.05.2018 r. 375 zł