1. Perfect Studio jest placówką edukacyjną wpisaną do ewidencji Kuratorium Oświaty w Słupsku (Nr 6/92).
2. Strona internetowa Perfect Studio znajduje się pod adresem www.perfectstudio.slupsk.pl.
3. Rok szkolny w Perfect Studio rozpoczyna się 1.09, a kończy 30.06.
4. Cena kursu na dany rok szkolny, harmonogram płatności oraz wymiar godzin publikowane są na stronie internetowej w zakładce ‘Oferta’.
5. Uczestnicy kursów w Perfect Studio mogą korzystać z rabatów opisanych są na stronie kursu w zakładce ‘Rabaty’.
6. Kursy językowe w Perfect Studio są kursami całorocznymi, z podziałem na dwa semestry – zimowy i letni, w równych proporcjach co do ilości zajęć. Uczestnik kursu ma możliwość rezygnacji z udziału w zajęciach po pierwszym semestrze - zimowym. Rezygnacja, aby była skuteczna musi zostać zgłoszona nie później niż na 25. zajęciach zimowego semestru. Rezygnację można złożyć pisemnie lub mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Prawo do rezygnacji nie przysługuje osobom korzystającym z rabatu rodzinnego, jak również w sytuacji gdy została dokonana płatność za kurs z góry - z 5% rabatem.
7. W sytuacji gdy płatności będą wnoszone w ratach miesięcznych lub uczeń przystąpi do zajęć w trakcie ich trwania (po dwóch lekcjach pokazowych), uczeń nie korzysta z prawa do rezygnacji z kursu.
8. Koszt zajęć, w których uczestnik nie uczestniczył nie podlega odliczeniu od ceny kursu.
9. Rodzice/Opiekunowie ucznia otrzymują na koniec roku certyfikaty ukończenia kursu oraz szczegółowe oceny zdobytych kompetencji językowych.
10. Rodzice/Opiekunowie ucznia mają prawo do zasięgnięcia informacji o postępach w nauce przez cały rok szkolny.
11. W harmonogramie roku szkolnego uwzględniane są przerwy świąteczne oraz ferie dla województwa pomorskiego.
12. Powyższy Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2017 i został ogłoszony na stronie internetowej Perfect Studio w zakładce ‘Regulamin’.
13. Kursy językowe z zasady prowadzone są maksymalnie w grupach 10-cio osobowych.