Utrwalanie, rozwijanie i wyrównywanie u uczniów elementarnych nawyków językowych, w obszarze najbardziej typowych sytuacji codziennych w oparciu o program zajęć, w korelacji z efektami wcześniejszego kontaktu z językiem angielskim w ramach zajęć szkolnych.

Nauka opiera się na wykorzystaniu naturalnych dla tego wieku zdolności naśladowczych i chęci udziału w zabawie, do której swoistą przepustką jest aktywny udział w odpowiednio prowadzonych zajęciach. Dominują na tym etapie zajęcia werbalne i odsłuchowe. Forma pisemna języka pozostaje na dalszym planie i ogranicza się do zapisu kluczowych  algorytmów. Program zajęć w pełni odpowiada wymogom szkolnym.
  • 80 godzin lekcyjnych w roku szkolnym,
  • spotkania 2 x w tygodniu po 60 min.,

 
Szczegółowy cennik 2019/20 
dla kursów 60 x 60 min = 80 godzin lekcyjnych

Liczba uczniów w grupie

Cena za rok szkolny

Wysokość raty

 6  1900 zł (1805 zł)   475 zł
 7  1660 zł (1577 zł)  415 zł
 8  1440 zł (1368 zł)  360 zł
 9  1280 zł (1216 zł)  320 zł
 10  1160 zł (1102 zł)  290 zł
 11  1100 zł (1045 zł)  275 zł

 () - w nawiasie podano cenę przy dokonaniu jednorazowej opłaty z góry

Harmonogram płatności w ratach

 I rata  1.10-5.10.2019 r.
 II rata  1-5.12.2019 r.
 III rata  1-5.03.2020 r.
 IV rata  1-5.05.2020 r.