Stopniowe przechodzenie od prostych algorytmów językowych w mowie do wykształcania umiejętności formułowania bardziej samodzielnych wypowiedzi angażujących odpowiednią leksykę i ze zwróceniem uwagi także na kwestie poprawności gramatycznej.

Praca nad redagowaniem własnych tekstów pisemnych oparta jest na tym etapie o wykorzystywanie stosownych szablonów. W ramach tego dominują zadania polegające na uzupełniania luk wyrazowych w dialogach i innych tekstach. Zwiększeniu ulega zakres zadań i roli pracy własnej uczniów, adekwatnie do postępującego rozwoju ogólnych umiejętności uczniowskich wynikających z ich awansu szkolnego.
 
  • 80 godzin lekcyjnych w roku szkolnym,
  • spotkania 2 x w tygodniu po 60 min.

Szczegółowy cennik 2019/20 
dla kursów 60 x 60 min = 80 godzin lekcyjnych

Liczba uczniów w grupie

Cena za rok szkolny

Wysokość raty

 6  1900 zł (1805 zł)   475 zł
 7  1660 zł (1577 zł)  415 zł
 8  1440 zł (1368 zł)  360 zł
 9  1280 zł (1216 zł)  320 zł
 10  1160 zł (1102 zł)  290 zł
 11  1100 zł (1045 zł)  275 zł

 () - w nawiasie podano cenę przy dokonaniu jednorazowej opłaty z góry

Harmonogram płatności w ratach

 I rata  1.10-5.10.2019 r.
 II rata  1-5.12.2019 r.
 III rata  1-5.03.2020 r.
 IV rata  1-5.05.2020 r.